Helder Lenen en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.


Helder Lenen is niet aansprakelijk voor de plaatsing van berichten op het forum en/of de message boards noch voor de inhoud ervan. Tevens is Helder Lenen niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen, het plaasten van of reageren op berichten in het forum en/of de message boards en activiteiten die hieruit voortvloeien.


De door Helder Lenen verstrekte informatie op de website steunt op betrouwbare bronnen.


Bij de samenstelling van de verstrekte informatie is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.


Helder Lenen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook.


Helder Lenen is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of commissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.


Helder Lenen is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is Helder Lenen verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; Helder Lenen is evenming verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Helder Lenen gewaarschuwd werd voor zulke schade.


Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.


Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Helder Lenen.


De rentestanden, tarieven en voorwaarden worden regelmatig gecontroleerd en zijn gebaseerd op door de betreffende instelling gepubliceerde informatie op de website of door de betreffende instelling verstrekte informatie. Instellingen die hun informatie willen toevoegen aan Helder Lenen of informatie willen laten aanpassen kunnen steeds contact opnemen. Mocht u klachten of opmerkingen hebben, kan u hier contact opnemen. Voor informatieaanvragen met betrekking tot de service provider kan u hier contact opnemen. De diensten van de Service provider zijn gratis, maar om dit te behouden, ontvangen we reclamevergoedingen van de aanbieders die we met u in contact brengen. De Service provider is geen makelaar en biedt zelf geen financiële producten aan.Cookiebeleid


1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van helderlenen.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op helderlenen.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Helder Lenen en specifiek helderlenen.be, kunt u ons benaderen via helder@helderlenen.be


4) Monitoren gedrag bezoeker

Helderlenen.be gebruiken Google Analytics & Hotjar om uw gedrag anoniem te analyseren. Dit voorziet in data voor de ontwikkelaars van de website om beter aan uw noden te kunnen voldoen en een optimale gebruikservaring te kunnen voorzien.


5) Gebruik van cookies

helderlenen.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


6) Cookies van derde partijen

De cookies die helderlenen.be bijhoudt, zijn afkomstig van Google, Bing, Facebook en Hotjar.


7) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

(Terug) naar helderlenen.be

Algemene voorwaarden