fbpx

Hoelang duurt het om een woonkrediet af te sluiten?

Eindelijk je woondroom of een het perfecte appartement gevonden? Dan wil je het natuurlijk zo snel mogelijk overgaan tot de aankoop. Hou er wel rekening mee dat het hele proces tot een paar maanden kan duren. Eerst moet de bank zijn goedkeuring geven, nadien moet de authentieke akte bij de notaris verleden worden.

Wat doet de bank precies?

Wanneer je een hypothecair krediet bij een bank aanvraagt, ontvang je een kredietvoorstel. Daarin staan alle details van je woonkrediet en je rentevoet. Ga je in op het voorstel van een bank, dan onderzoekt deze eerst en vooral je ‘kredietwaardigheid’, ze checkt of je de lening netjes op tijd kunt terugbetalen. Hiervoor doet ze onder andere beroep op een aantal bewijsstukken die je moet bezorgen (loonfiches, bewijs van eigen inbreng, …). Ze kijkt ook na of je koopovereenkomst of bouwvergunning in orde zijn. Soms vraagt ze een extra schatting van de waarde van je woning aan om zeker te zijn dat de koopprijs wel degelijk overeenstemt met de werkelijke waarde.

Als dat allemaal in orde is dan doet de bank je een officieel kredietaanbod. Na ondertekening hiervan is je hypothecair krediet een feit. Maar, dan ben je er nog niet …

Hoeveel tijd heeft de bank nodig?

Hoeveel tijd er verloopt tussen je kredietaanvraag, de uiteindelijke goedkeuring door de bank en het kredietaanbod dat je moet ondertekenen, verschilt per financiële instelling en per dossier. Het hangt af van hoe geautomatiseerd de bank werkt, hoe snel jij alle bewijsstukken (loonfiches, bewijs van hoeveel geld je zelf kan inbrengen, het laatste aanslagbiljet, de verkoopovereenkomst, …) kan bezorgen, hoe complex de aanvraag is en hoeveel aanvragen er op een bepaald moment zijn bij de bank in kwestie. Reken gemiddeld op een doorlooptijd van minimum een week tot een maand.

Waarom moet je naar de notaris?

Wordt je lening goedgekeurd, dan krijg je hiervan bericht. Tegelijk wordt je dossier doorgestuurd naar de notaris van je keuze.

De tussenkomst van een notaris is verplicht. Dat komt omdat er een hypotheek wordt genomen op je huis of appartement. Die hypotheek, of waarborg, geeft de bank het recht om je woning te verkopen, mocht je in gebreke blijven met je afbetalingen. Uiteraard hopen we dat het zover niet moet komen. In de praktijk gebeurt het ook uiterst zelden.

De hypotheek regelen, is niet het enige op het to-dolijstje van een notaris. Hij of zij moet het kadaster checken en nagaan of de verkoper en de koper wel juridisch gemachtigd zijn om de koop en verkoop af te sluiten. De notaris moet ook controleren of er geen ‘voorkooprecht’ is, dus of iemand anders eerst de kans moet krijgen om de woning te kopen tegen de voorgestelde prijs. Verder moet hij of zij nagaan of het pand geen deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht, of er geen problemen zijn met de stedenbouwkundige voorschriften en of er erfdienstbaarheden zijn, bijvoorbeeld dat je buren het recht hebben een uitweg over je perceel te behouden om naar hun woning te gaan.

De notaris kijkt ook na of de verkoper schulden heeft bij de overheid. Is dat zo, dan wordt (een deel van) de koopsom ingehouden. Hij moet ook controleren of alle wettelijk vereiste attesten in orde zijn, het bodemattest (is de grond vervuild of niet), het energieprestatiecertificaat (hoe energiezuinig is de woning) en het attest van de elektrische keuring.

Pas als alle documenten in orde zijn, kunnen de aktes geschreven en ondertekend worden. Eerst wordt de kredietakte van je lening opgemaakt. Onmiddellijk nadien volgt dan de aankoopakte en ben je eigenaar. In de praktijk zal je door de notaris uitgenodigd worden om beide aktes samen te ondertekenen.

Hoeveel tijd heeft de notaris nodig?

De notaris heeft de hele timing niet zelf in de hand. Hij is afhankelijk van onder meer het hypotheekkantoor, de belastingen, de gemeente en eventueel de syndicus van het appartementsgebouw. In de meeste gevallen heeft de notaris zo’n twee tot drie maanden nodig om alles te verwerken. Het kan sneller als de verkoper al op voorhand zijn notaris verwittigt. Dan kan die al beginnen aan het papierwerk. Of bij de aankoop van een nieuwbouwappartement in een nieuw complex: in dat geval kan de notaris meteen voor een heel woonblok alle info opvragen.

In ieder geval moeten de aktes ondertekend zijn binnen de vier maanden na ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst of het compromis, dat is de maximale wettelijke termijn.

Soms vraagt de verkoper dat alles binnen een bepaalde tijd rond zou zijn omdat hij de opbrengst van de verkoop zelf dringend nodig heeft. Let erop dat die termijn niet te scherp is, anders kan je in de problemen komen. Voor een onderhandse verkoop is twee maanden echt het absolute minimum.

Lees meer

Hypotheek

Welke documenten krijg je van jouw kredietbemiddelaar?

Bij een hypothecair krediet hoort heel wat administratie. Welke documenten moet je kredietbemiddelaar jou allemaal geven? We zetten ze alvast op een rijtje. De wetgeving legt kredietbemiddelaars heel

Hypotheek

Wat met mijn woonbonus bij herfinanciering?

De Vlaamse woonbonus wordt afgeschaft op 1 januari 2020. Behoud ik het fiscaal voordeel van de woonbonus als ik overga tot herfinanciering van mijn hypothecair