fbpx

Welke documenten krijg je van jouw kredietbemiddelaar?

Bij een hypothecair krediet hoort heel wat administratie. Welke documenten moet je kredietbemiddelaar jou allemaal geven? We zetten ze alvast op een rijtje.

De wetgeving legt kredietbemiddelaars heel wat administratieve verplichtingen op. Zo moet de kredietbemiddelaar jou een document bezorgen (en laten ondertekenen) waarin hij zijn kantoor en dienstverlening voorstelt. Belangrijk is dat je nagaat of de kredietbemiddelaar onafhankelijk is of niet.

Waarom is dit cruciaal?

 • Een kredietmakelaar is onafhankelijk en werkt met meerdere kredietgevers samen. Hij kan jou dus hypothecaire kredietoplossingen voorstellen van verschillende banken.
 • Een bankagent is gebonden aan één kredietinstelling en kan dus enkel kredietoplossingen aanbieden van de eigen bank. Van onafhankelijkheid is hier dus geen sprake!

In datzelfde document vind je ook terug onder welk nummer de bemiddelaar ingeschreven is als erkend kredietbemiddelaar in hypothecair krediet bij de toezichthouder (FSMA), alsook de procedure die je moet volgen als je klachten hebt. Tot slot krijg je info over de vergoeding van de kredietbemiddelaar.

Opgelet, jij mag nooit zelf de kredietbemiddelaar betalen. Dit is wettelijk niet toegelaten. Hij wordt vergoed door de kredietgever.

FICHE JAN DE KREDIETMAKELAAR IN HYPOTHECAIR KREDIET

Vervolgens zal de kredietbemiddelaar jouw persoonlijke situatie, behoeften en verwachtingen in kaart brengen. Hiervoor stelt hij heel wat vragen, zodat hij een goed beeld krijgt van je persoonlijke situatie en je nadien een oplossing op maat kan voorstellen voor je woonkrediet.

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIRE LENING

Wil je verder ingaan op de voorstellen van de kredietmakelaar, dan start hij met het samenstellen van een kredietdossier. Dit begint met het invullen van een aanvraagformulier voor je hypothecair krediet.

Daarop worden je persoonlijke en financiële gegevens ingevuld. Verder bevat de aanvraag het financiële plan van jouw hypothecaire lening en een overzicht van de onroerende waarborgen en andere lopende leningen (als je die hebt).

ESIS – SAMENVATTING VAN JE HYPOTHEEKLENING

Na de indiening van je kredietaanvraag, moet de kredietverstrekker je zo snel mogelijk een ESIS bezorgen. Dit document bevat een overzicht van alle kosten, kenmerken en voorwaarden van jouw hypothecaire lening:

 • de gegevens van de kredietverstrekker
 • de kredietbemiddelaar
 • de mededeling of de kredietgever jou de lening al dan niet aanbeveelt
 • het kredietbedrag
 • de looptijd
 • het JKP (jaarlijks kostenpercentage)
 • de waarborgen
 • de gevolgen als je de lening niet correct en/of tijdig terugbetaalt
 • wat je moet doen bij vervroegde terugbetaling

De kredietgever moet dit document ruim vóór het kredietaanbod aan jou bezorgen en dit met jou bespreken. Jammer genoeg leert de realiteit dat dit niet altijd tijdig gebeurt, maar vaak veel te laat.

HYPOTHECAIR KREDIETAANBOD

Eenmaal alle voorgaande stappen gezet, ontvang je een concreet kredietaanbod voor jouw hypothecaire lening. Dit document bevat weinig nieuwe elementen, want de meeste elementen uit de ESIS worden ook hier vermeld.

Wel houdt het hypothecair kredietaanbod een engagement van de hypothecair kredietverstrekker in: het hypothecair kredietaanbod kan je zien als het definitieve akkoord. Hierbij horen ook de algemene voorwaarden of het lastenkohier van de kredietverstrekker.

Maak een afspraak bij Helderlenen en bespreek de mogelijkheden.

Lees meer

Hypotheek

Welke documenten krijg je van jouw kredietbemiddelaar?

Bij een hypothecair krediet hoort heel wat administratie. Welke documenten moet je kredietbemiddelaar jou allemaal geven? We zetten ze alvast op een rijtje. De wetgeving legt kredietbemiddelaars heel

Hypotheek

Wat met mijn woonbonus bij herfinanciering?

De Vlaamse woonbonus wordt afgeschaft op 1 januari 2020. Behoud ik het fiscaal voordeel van de woonbonus als ik overga tot herfinanciering van mijn hypothecair