fbpx

Vaste en variabele rentevoeten. Wat is het verschil?

Een 1-1-1 rentevoet, een 10-5-5 rentevoet, een vaste rentevoet,.. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de voordelen van een vaste rentevoet? Welk is het beste voor jouw situatie?

Een 1-1-1 rentevoet, een 10-5-5 rentevoet, een vaste rentevoet,.. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de voordelen van een vaste rentevoet? Welk is het beste voor jouw situatie?

In deze blogpost formuleren wij een antwoord op deze vragen!

Een vaste rentevoet

Een vaste rentevoet is, zoals je wel kan verwachten, vast. Dit wil zeggen dat je tijdens de hele looptijd van je woonkrediet dezelfde rentevoet zal hebben. Je hebt dus zekerheid over je maandelijkse aflossingen, je weet exact hoeveel je in totaal zal moeten betalen aan interest, je kan je budget eenvoudig beheren enzovoort.

Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Maar deze zekerheid komt tegen een prijs want de vaste rentevoeten zijn altijd wat hoger.

Een variabele rentevoet

(smile)

Een variabele rentevoet is variabel (). Deze kan dus veranderen tijdens de looptijd van je krediet. Als de interesten op de markt dalen, zal hij dalen. Als deze stijgen, zal de jouwe ook mee stijgen. Je kan dus zowel voordeel doen als nadeel.

Je hebt verschillende formules qua variabele rentevoeten:

  • Rentevoeten die elk jaar herzien worden
  • Rentevoeten die om de 3 of 5 jaar herzien worden
  • Rentevoeten die eerst 10 jaar vast zijn en daarna om de 5 jaar herzien worden
  • Rentevoeten met een zogenaamde CAP. Dit wil zeggen dat de rentevoet niet hoger of lager kan gaan dan deze CAP. Stel je initiele rentevoet bedraag 3% en je hebt een CAP van 2% dan kan deze maximaal stijgen tot 5% en maximaal dalen tot 2%.

Hoe vaker de rentevoet herzien wordt, hoe lager de rente zal zijn waarmee je start.

Verder zijn er nog een aantal wettelijke regels waaraan variabele rentevoeten moeten voldoen:

  • Een variabele rentevoet mag maximaal verdubbelen. Als je bijvoorbeeld een variabele rentevoet van 1,5% hebt, dan mag deze nooit hoger gaan dan 3%.
  • Aan de start van het 2de jaar mag de rentevoet maximaal met 1% gestegen zijn. Aan de start van het 3e jaar bedraagt deze stijging (ten opzichte van de originele rentevoet) maximaal 2%.

Wat is nu het beste?

Dit hangt af van situatie tot situatie. Momenteel staan de rentes nog steeds laag. Het kan dus zeker interessant zijn om nu voor een lage, vaste rentevoet te kiezen. Dan heb je de zekerheid dat je de komende 15-25 jaar nog altijd kan profiteren van deze lage rentes.

De variabele rentevoeten staan natuurlijk ook zeer laag. Je maandelijkse aflossing zal dus nog lager liggen dan bij een vaste. Dit heeft als voordeel dat je dus misschien wat meer zou kunnen lenen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je met je bankier bekijkt of het mogelijk is om de hogere maandelijkse aflossingen te betalen wanneer de rentes toch terug zouden stijgen.

Wil je weten wat de gangbare vaste rentevoeten zijn op dit moment?

Doe snel een simulatie op www.helderlenen.be

Lees meer

Hypotheek

Welke documenten krijg je van jouw kredietbemiddelaar?

Bij een hypothecair krediet hoort heel wat administratie. Welke documenten moet je kredietbemiddelaar jou allemaal geven? We zetten ze alvast op een rijtje. De wetgeving legt kredietbemiddelaars heel

Hypotheek

Wat met mijn woonbonus bij herfinanciering?

De Vlaamse woonbonus wordt afgeschaft op 1 januari 2020. Behoud ik het fiscaal voordeel van de woonbonus als ik overga tot herfinanciering van mijn hypothecair